Анкета – Замък Равадиново

su
Уважаема(и) госпожо, господине,
Настоящото анкетно проучване се провежда в рамките на разработване на дипломен проект за придобиване на образователна степен Магистър по специалност „Туризъм“ в СУ „Св. Климент Охридски“, София. Целта на изследването е да се изяснят причините, които превръщат Замъкът „Влюбен във вятъра“ край село Равадиново в една от най-предпочитаните летни атракции за българските туристи. Анкетата е напълно анонимна и данните ще бъдат използвани в тяхната съвкупност. Четете внимателно въпросите, тъй като част от тях изискват един отговор, а други позволяват да изберете повече опции. Попълването на анкетата отнема между 3 и 5 минути.